Застосування психології в медицині: Навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Посібник призначений для студентів психологічних факультетів вищих навчальних закладів. Вправи уроків посібника спрямовані як на розуміння прочитаного, так і на розвиток навичок усного й письмового мовлення. Лексико-граматичні вправи побудовано на матеріалі ряду текстів, які розглядають широкий спектр питань із даної тематики. Їхня мета полягає в засвоєнні й закріпленні лексичних оди- ниць, які відбивають специфіку матеріалу. Посібник дозволяє розширити запас знань в області застосування психо- логії в медицині, значно поповнити лексичний запас, набути навичок складан- ня короткого змісту прочитаного, розвинути навички реферування.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Застосування психології в медицині: Навчально-методичний посібник / Бєляєва Е. Ф., Туренко Р. Л., Черниш Т. В. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. — 128 с.