Розвиток соціальної сфери як передумова інноваційного розвитку науково-технічного і виробничого комплексу регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті проаналізовано сучасну систему державного регулювання соціальної сфери. Здійснено оцінку найбільш важливих напрямків соціального розвитку Харківського регіону. Визначено пріоритети стратегії соціального розвитку і підвищення добробуту населення. В статье проанализирована современная система государственного регулирования социальной сферы. Осуществлена оценка наиболее важных направлений социального развития Харьковского региона. Определены приоритеты стратегии социального развития и повышения благосостояния населения. The modern system of the state adjusting of social sphere is analysed in the article. Estimation of the most essential directions of social development of Kharkov is carried out. Certain priorities of strategy of social development and increase of welfare of population.

Опис

Бабич В.П., д.е.н., професор, Третяк В.П., к.е.н., доцент. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

соціальна сфера, соціально-економічний розвиток, стратегія, пріоритет, регіон

Бібліографічний опис

Бабич В.П., Третяк В.П. Розвиток соціальної сфери як передумова інноваційного розвитку науково-технічного і виробничого комплексу регіону / В.П. Бабич, В.П. Третяк // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С.