Державний фінансовий контроль: Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н, Каразіна

Анотація

Практикум є навчальним виданням, яке охоплює практичні завдан- ня і вправи та за допомогою теорії сприяє практичному засвоєнню на- бутих знань, умінь і навичок з державного фінансового контролю сто- совно основних аспектів планування, організації та здійснення контр- ольно-ревізійної роботи, а також оволодінню прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фі- нансового контролю за предметом контролю. Практикум розрахований для самостійної роботи студентів і слуха- чів вищих навчальних закладів економічного і фінансового профілю та з питань державного управління, які вивчають дисципліну «Державний фінансовий контроль».

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, державний фінансовий контроль, цілісна система державного фінансового контролю, система державного фінансового контролю

Бібліографічний опис

Державний фінансовий контроль: Практикум / А.В. Хмельков. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 276 с.