Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «Корпоративне управління»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Опис

Ключові слова

корпоративне управління, методичні рекомендації, самостійна робота

Бібліографічний опис

Кудінова М.М. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «Корпоративне управління» / М.М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 10 с.