Англійське складне речення: теорія та практика: навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультету іноземних мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 4 курсу факультету іноземних мов пропонує до опрацювання матеріал з граматики, синтаксису та пунктуації англійської мови. Посібник доцільно використовувати студентами в аудиторному та дистанційному навчанні, а також для самостійної роботи.

Опис

Навчальне видання (англ., укр. мовами)

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, parts of speech, sentence and its parts, composite sentence and its types, coordinative connection, connection, clauses, connectors, and punctuation in complex sentences, functional classification of subordinate clauses, subject and predicative clauses, complex sentences with object clauses, complex sentence with attributive appositive clauses, complex sentences with attributive relative clause, complex sentences with adverbial clauses, навчально-методичний посібник, англійська мова, англійське складне речення, факультет іноземних мов, теорія та практика

Бібліографічний опис

Англійське складне речення: теорія та практика : навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультету іноземних мов / Уклад. Ю.В. Матюхіна, Т.К. Меркулова, О.Д. Нефьодова, О.В. Шпак. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 80 с.