Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 4 курсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Посібник призначений для використання під час самостійної роботи студентів 4 курсу англійського відділення факультету іноземних мов. Мета посібника – удосконалення граматичних та лексичних навичок, якими повинні володіти користувачі мови на рівні С1 за стандартами „Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання”, а також розвиток такого виду мовленнєвої діяльності, як аудіювання. У посібнику застосовуються автентичні тексти, що надають великий обсяг інформації стосовно особливостей систем освіти та права у Великій Британії та США.

Опис

Ключові слова

посібник для самостійної роботи з англійської мови, користувач мови на рівні С1, рекомендації з мовної освіти

Бібліографічний опис

Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 4 курсу: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 4 курсу факультету іноземних мов / Укладачі: Варенко Т. К., Меркулова Т. К, Паповянц Е. Г., Шпак О. В. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 116 с