Комічний дискурс мовної особистості дитини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню комічного дискурсу дитини, виокремленню його диференційних, типологічних та функціональних характеристик, а також комічних категорій, що маркують його в особливий вид комічного дискурсу. Статья посвящена исследованию комического дискурса ребенка, выделению его диференциальных, типологических и функциональных характеристик, а также комических категорий, которые маркируют его в особыйвид комического дискурса. The article focuses on the research of the child humorous discourse, it outlines its differential, typological and functional characteristics, humorous categories which mark it as a specific type of humorous discourse.

Опис

Ключові слова

constituents, discoursemarkers, functions of the child humorous discourse, humorous intensifiers, the child humorous discourse, varieties, дискурсивнімаркери, комічнийдискурс дитини, комічніінтенсифікатори, різновиди, складові, функції комічного дискурсудитини

Бібліографічний опис

Гусева А.Г. Комічний дискурс мовної особистості дитини/ А.Г. Гусева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 156-161.