Рецепція драматургії Єлисея Карпенка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проаналізовано роботи літературознавців, присвячені творчості Єлисея Карпенка, одного із представників української літератури 20–30-х років ХХ століття в еміграції. Встановлено, що драматична спадщина митця є практично не дослідженою у зв’язку з фактично повною відсутністю перевидань п’єс автора та ідеологічною заангажованістю літературознавства радянського періоду. На матеріалі сучасних наукових розвідок доведено, що драматургія Єлисея Карпенка є самобутнім мистецьким явищем у контексті здобутків світової літератури. Scientific studies, devoted to the drama by Elisey Karpenko that was one of the representatives of Ukrainian literature of early XX-th century in emigration have been analyzed in this article. It was noted that the dramatic heritage of the author remains hardly investigated due to a scarce availability of his works reprints and also due to a heavy ideological influence on the literature criticism during the Soviet period. The analysis of recent scientific studies has shown that the drama of Elisey Karpenko represent a unique artistic phenomenon in the world literature context.

Опис

Сироватська Марина Ігорівна, аспірант кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

літературознавство, драматургія, еміграція, «нова драма», символізм, literary criticism, drama, emigration, «the new drama», symbolism

Бібліографічний опис

Сироватська М.І. Рецепція драматургії Єлисея Карпенка / Марина Ігорівна Сироватська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 213–217.