Організаційна культура як фактор управління людськими ресурсами міжнародних компаній : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків

Анотація

Мета роботи – виявити особливості організаційної культури сучасних міжнародних компаній і визначити їхній вплив на технології управління людськими ресурсами.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, організаційна культура, дисертація

Бібліографічний опис

Баннікова К.Б. Організаційна культура як фактор управління людськими ресурсами міжнародних компаній. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2017.