Внесок Харківського університету в розвиток церковної православної періодики Харківської єпархії (1862-1917 рр.)

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано внесок Харківського університету в розвиток церковних періодичних видань Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Охарактеризовано участь професорів та викладачів університету у виданні місцевих церковних періодичних газет та журналів. Автором зроблено висновок, що саме університет вплинув на формування специфічних ознак православних періодичних видань Харківської єпархії.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Church history, Харківський університет, церковні періодичні видання, Харківська єпархія

Бібліографічний опис

Бондаренко Г. А. Внесок Харківського університету в розвиток церковної православної періодики Харківської єпархії (1862-1917 рр.) / Г. А. Бондаренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. –2016. – Серія «Історія». – Вип. 52. – С. 7-15.