Двухфазная модель оседания эритроцитов в неоднородном поле сил

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В роботі розглядається квазіодновимірна задача про осідання частин, що агрегують, в тонкій довгій трубці в неоднорідному вздовж вісєї трубки полі відцентрових сил. Досліджено вплив реологічних властивостей крові та умов проведенння теста на процеси, які відбуваються при осіданні в центрифузі. Надана методика чисельної оцінки швидкості агрегації еритроцитів на підставі аналізу часу досягнення максимальної швидкості осідання.

Опис

Ключові слова

агрегирующие частицы, двухфазная модель

Бібліографічний опис

Вестник Национального Технического Университета «ХПИ» Сборник научных трудов. Т.7,№9