Французька мова : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Мова та література, переклад». У двох частинах. Ч. 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Цей посібник призначено для студентів 1 курсу спеціальності «Мова та література, переклад» з метою розвитку навичок письмового та усного перекладу, написання диктантів, початкових навичок усного мовлення та читання. Посібник містить тренувальні диктанти та тренувальні переклади за матеріалами базового університетського підручника, завдання з усної практики за відеокурсами для початківців, матеріали для самоперевірки, а також лексичний мінімум для першого семестру навчання французької мови. Посібник може використовуватися як для аудиторної, так і для самостійної роботи широкого кола осіб, що цікавляться сучасною французькою мовою. Він відповідає рівню А1 Загально-Європейської рівневої системи володіння іноземними мовами (CEСR).

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, тренувальні диктанти, тренувальні переклади, усна практика, відеокурс «Tendances», відеокурс «Interactions», домашнє читання "A la recherche de Mariana", домашнє читання "Victor Hugo habite chez moi", ключі для тренувальних перекладів, ключі для перекладних вправ підручника, ключі для завдань з домашнього читання, лексичний мінімум, студенти 1 курсу, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність «Мова та література, переклад»

Бібліографічний опис

Уткіна, Галина Федорівна. Французька мова : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Мова та література, переклад» : у 2 ч. Ч. 1 / Г. Ф. Уткіна, І. М. Яценко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 56 с.