Cтратегії комічного в комічному дискурсі мовної особистості дитини: емотивний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню функціональних та лінгво-когнітивних особливостей реалізації стратегій емотивного впливув комічномудискурсі дитини, а також аналізупрагма-стилістичних засобів їх дискурсивного втілення. Статья посвящена исследованию функциональных и лингво-когнитивных особенностей реализации стратегий эмотивного воздействия в комическом дискурсе ребенка, а также анализу прагма- стилистических особенностей их дискурсивного воплощения. The article focuses on the research of functional and linguo-cognitive aspects of emotive strategies in the child humorous discourse, and the analysis of their pragmatic and stylistic realization.

Опис

Ключові слова

the child humorous discourse, discourse strategy, emotive strategies, комічний дискурс дитини, дискурсивна стратегія, стратегії емотивного впливу

Бібліографічний опис

Гусєва Г.Г. Cтратегії комічного в комічному дискурсі мовної особистості дитини: емотивний аспект / Г.Г. Гусєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 75-79.