LESESTRATEGIEN. Навчальні матеріали

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Посібник орієнтовано на європейські підходи у вивченні німецької мови, щоб, читаючи, забеспечити рівень володіння німецькою мовою, необхідний для адекватного спілкування з носіями мови в типових комунікативних ситуаціях повсякденного життя, а також в деяких професійних сферах спілкування розуміти тексти на слух та систематизувати інформацію. Рекомендований посібник можна активно використовувати як під час аудиторної роботи, так і в організації самостійної роботи студентів, що сприятиме практичному оволодінню німецькою мовою студентами гуманітарних спеціальностей.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Навчальні матеріали. – /Бугай О.М., Шумська О.М. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 60 с.