Однореакторний синтез 3,4-діарилзаміщених імідазолін-2-онів за участю димедону, арилгліоксалей та сечовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Однореакторним синтезом за участю димедону, арилгліоксалей, сечовин або N-арилсечовин синтезовано 4-арил- та 3,4-діарил-5-(2-димедоїл)імідазолін-2-они, відповідно. Показано, що цільові сполуки можуть бути одержані також реакцією ароїл-(біс-димедоїлметанів) з сечовинами. Запропоновано схеми утворення похідних імідазолін-2-ону.

Опис

Ключові слова

похідні імідазолін-2-ону, синтез імідазолінів, спектроскопія

Бібліографічний опис

Замігайло Л.Л. Однореакторний синтез 3,4-діарилзаміщених імідазолін-2-онів за участю димедону, арилгліоксалей та сечовин / Л.Л. Замігайло, Н.М. Колос // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 820. Сер. : Хімія. – Вип. 16(39). – С. 241 – 245.