Лінійні залежності енергій сольватації (LSER) для кількісної характеристики та порівняння міцелярних хроматографічних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Лінійні залежності енергій сольватації (LSER) використано для моделювання утримування ряду бензодіазепінів та β-блокаторів за даними міцелярної рідинної хроматографії. Моделі LSER побудовані для хроматографічних систем з різними 15 рухомими фазами, що містили додецилсульфат натрію (ДСН) з концентрацією від 0.025 М до 0.250 М та 1-пентанол з об’ємною часткою від 0.50 до 3.00 %. Виявлено зміну у властивостях стаціонарної та рухомої фази при збільшенні концентрації ДСН та 1-пентанолу. Міцелярні хроматографічні системи порівняно з двофазною системою 1-октанол-вода.

Опис

Ключові слова

міцелярна рідинна хроматографія, лінійні залежності енергій сольватації, додецилсульфат натрію, 1-пентанол, бензодіазепіни, β-блокатори

Бібліографічний опис

Лінійні залежності енергій сольватації (LSER) для кількісної характеристики та порівняння міцелярних хроматографічних систем / [О.П. Бойченко, А.Ю. Сидоренко, В.В. Марков, Л.П. Логінова] // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 895. Сер. : Хімія. – Вип. 18(41). – С. 82 – 92.