Специфіка просування кей-поп артистів у медіа та соцмережах (на прикладі гурту «Enhypen»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Другій половині ХХ – початку ХХІ століття властивий інтенсивний розвиток засобів масової комунікації та нових інформаційних технологій. Швидкий розвиток традиційних медіа і поширення впливу мережі Інтернет зумовили створення єдиного інформаційного простору, який утворений за допомогою поєднання різноманітних медіапотоків. Мережа Інтернет і пов’язані з нею технології отримують статусу ключового засобу масової комунікації, тобто важливого інформаційного ресурсу, котрий забезпечує функціонування і поширення значних інформаційних масивів.

Опис

Актуальність теми дослідження зумовлена збільшенням рівня зацікавленості аудиторії та сучасних ЗМІ в «Корейській хвилі», зокрема в кей-поп артистах. А якщо точніше, кей-поп набув великої популярності у багатьох країнах світу, зокрема в Західній Європі, Північній Америці, Південній Америці та Південно-Східній Азії. Цей феномен привертає увагу дослідників, оскільки створюється потреба розуміти причини та механізми успіху цього феномену. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності дати цілісну інтерпретацію поняття медіа та феномену Халлю, виокремити їхні особливості та проаналізувати спецфіку промоції кей-поп артистів гурту «Enhypen» у медіа та соцмережах.

Ключові слова

"Корейська хвиля", кей-поп артисти, феномен Халлю як медіаявище, гурт «Enhypen», просування артистів гурту «Enhypen» у медіа та соцмережах, структура офіційного сайту гурту «Enhypen», фан-сайти гурту «Enhypen»

Бібліографічний опис

Сеніна, Ілона Сергіївна. Специфіка просування кей-поп артистів у медіа та соцмережах (на прикладі гурту «Enhypen») : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» / І.С. Сеніна ; Науковий керівник Н.В. Нечаєва. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 55 с.