Загальна та нафтогазова геологія

Ескіз недоступний

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено основні відомості про будову Всесвіту, Сонячної системи, Землі та земної кори. Схарактеризовано мінерали, гірські породи, підземні води й основні етапи геологічного розвитку планети. Велику увагу приділено питанням динамічної геології – коливальним рухам і тектонічним деформаціям. Розглянуто геологічні особливості та корисні копалини України. Окремі розділи присвячено геології та гідрогеології нафтогазових родовищ. Описано види і методи геологічних досліджень, людську діяльність як потужний геологічний фактор, а також основні принципи охорони геологічного довкілля. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Бакалавр геології».

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Endogenous earth sciences::Solid earth geology and petrology, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Endogenous earth sciences::Mineralogy, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Hydrology, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Other earth sciences

Бібліографічний опис

Суярко В. Г. Загальна та нафтогазова геологія : навчальний посібник / В. Г. Суярко, О. О. Сердюкова, В. В. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 212 с.