Фонетичний курс з англійської мови для гуманітарних факультетів : навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Навчально-методичний посібник фонетичного курсу з англійської мови призначено для студентів факультетів гуманітарного напрямку, а також широкого кола осіб, які хочуть у стислі терміни опанувати англійську вимову та правила читання.

Опис

Навчальне видання, укр. та англ. мовами

Ключові слова

HUMANITIES and RELIGION, характеристика звуків, приголосний звук, голосний звук, правила читання, наголос, інтонація, графічне зображення мелодики та наголоси, поєднання змичних приголосних, власні імена, дифтонг, ритм англійської мови, висхідний тон, смислова група, повні та редукувані форми службових слів, наголос у двоскладових словах, складоутворюючі приголосні, поєднання звуку, звуків, буквосполучення, граматичний довідник, спонукальні речення, рід та число іменників, додаток, інфінитив, артикль, займенник, присудок, речення, прийменник, дієприкметник, теперішній час, participle 1, the present continuous tense, студенти, факультетів гуманітарного напрямку

Бібліографічний опис

Руднєва, Ірина Станіславівна. Фонетичний курс з англійської мови для гуманітарних факультетів : навчально методичний посібник / І.С. Руднєва, М.А. Рубцова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 80 с.