Возрастные границы детства: к постановке вопроса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Возрастные границы детства: к постановке вопроса

Анотація

Опис

Ключові слова

довзрослый, Эльконин, кризис самосознания, периодизация

Бібліографічний опис

Саган Галина. Возрастные границы детства: к постановке вопроса / Галина Саган // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 13 – 15 квітня 2009 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – C. 216-217