Формування компетентності в системі наскрізного викладання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

На прикладі впровадження учбового модуля «Моделювання поведінки споживачів» на інтегрованій основі в наскрізному викладанні на кафедрі маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна обґрунтований шлях формування ключових компетентностей в галузі маркетингу. На примере внедрения учебного модуля «Моделирование поведения потребителей» на интегрированной основе в сквозном преподавании на кафедре маркетинга и менеджмента внешнеэкономической деятельности Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, обоснован путь формирования ключевых компетентностей в маркетинге. On the example of introduction the educational module «Modelling of consumer behaviour», on the integrated basis with the through teaching approach in Department of Marketing and Management of the Foreign Economic Activity of the V.N. Karazin Kharkov National University, a forming way for the key competences in marketing is grounded.

Опис

Шатровський О.Г., к.б.н., доцент. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

компетентність, ключові компетентності, наскрізне викладання, інтегрований підхід, маркетинг, поведінка споживачів

Бібліографічний опис

Шатровський О.Г. Формування компетентності в системі наскрізного викладання / О.Г. Шатровський // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.