Опросник диагностики личностного симптомокомплекса ответственности (ОДЛСО) и оценка его психометрических характеристик

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація Стаття присвячена розробці опитувальника діагностики особистісного симптомокомплексу відповідальності. Представляються дані про специфікацію методики, тестові завдання, що пройшли процедуру перевірки на ефективність і дискримінативність. Указуються дані про надійність, валідність шкал опитувальника, а також його стандартизації. У статті дається короткий опис п'яти типів відповідальності. Ключові слова: особистісний симптомокомплекс відповідальності, діагностика відповідальності, валідність, надійність, стандартизація. Annotation Questionnaire of Personality Responsibility Symptomocomplex The article is devoted to the study of diagnostics questionnaire of personality responsibility symptomocomplex. The data are given about specification of methods, test tasks, having passed checking procedure on efficiency and discriminating. This data are about reliability, validity scales of questionnaire, and also its standardization. This article gives a short description of five responsibility types. Keywords: personality responsibility symptomocomplex, diagnostics of responsibility, validity, reliability, standardization.

Опис

Ключові слова

надійність, особистісний симптомокомплекс відповідальності, діагностика відповідальності, валідність, стандартизація

Бібліографічний опис