Теоретична граматика сучасної англійської мови: матеріали до лекційного курсу та завдання для самостійної роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Методична розробка, що відповідає вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, містить, по-перше, матеріали до лекцій та семінарів із теоретичної граматики сучасної англійської мови, по-друге, матеріали для самостійної роботи студентів. Методична розробка складається з двох частин, що відповідають двом модулям цієї теоретичної дисципліни – морфології та синтаксису. Додатки містять матеріали, скеровані на підготовку студента до написання поточних і модульних тестів та підсумкових екзаменаційних робіт. Список рекомендованої літератури задає вектор поглиблення знань студентів у галузі теоретичної граматики сучасної англійської мови.

Ключові слова

теоретична граматика

Бібліографічний опис

Теоретична граматика сучасної англійської мови: матеріали до лекційного курсу та завдання для самостійної роботи / Укл. Морозова О. І. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 60 с.