Методика навчання студенток університетів міні-футболу з використанням інформаційних технологій у процесі позааудиторних занять (дисертація)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-04-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі навчання студенток університетів міні-футболу з використанням інформаційних технологій у процесі позааудиторних занять. Виявлено, що в Україні від 80 % до 90 % студенток як майбутніх матерів мають вади здоров’я. Одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є розробка і впровадження в навчальний процес оздоровчих методик, що базуються на використанні засобів міні-футболу на позааудиторних заняттях. При цьому встановлено, що найбільшої ефективності в процесі навчання міні-футболу можна досягти за умов застосування інформаційних технологій. За матеріалами порівняльного педагогічного експерименту обґрунтовано оптимальну річну програму позааудиторних занять з міні-футболу для студенток-першокурсниць, що містить 70 % специфічних і 30 % неспецифічних засобів підготовки. Встановлено, що найсприятливішими для навчання міні-футболу при роботі з електронним посібником є наступні відрізки часу: у першокурсниць – перші 20 хвилин, у студенток другого курсу – перші 25 хвилин занять. Під час проведення формувального експерименту обґрунтовано методику навчання студенток університетів міні-футболу з використанням інформаційних технологій у процесі позааудиторних занять, яка передбачає: моніторинг показників різних видів підготовленості та стану здоров’я студенток; реалізацію розроблених річних програм занять; опанування матеріалу електронного посібника двічі на тиждень з дотриманням рекомендованих часових меж.

Опис

Ключові слова

здоров’я, інформаційний, методика, міні-футбол, навчання, позааудиторний, руховий, технологія, функціональний, стан

Бібліографічний опис