Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.

Анотація

В статті подано огляд сучасного англомовного жарту як продукту інтенцюнальної лінпзокре-ативної діяльності адресанта і адресата: експлікована його дискурсивна специфіка і виявлено базовий когні-тивний механізм створення комічного ефекту.

Опис

Ключові слова

жарт, гумористична комунікація, інконгруентність, комічний ефект, порушення норм

Бібліографічний опис

Самохiна В.О Гумористична комунiкацiя як компонент iгрової діяльності/ В. О. Самохіна // Наук. вісник міжнародного гуманітарного університету – Сер. Філологія. – Зб.н.пр. – Вип. 8. – Т. 1. – Одеса, 2014. – С. 170-174.