Невербальні індикатори мовленнєвого акту натякання в сучасному німецькомовному діалогічному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена специфіці функціонування невербальних індикаторів мовленнєвого акту натякання в сучасному німецькомовному діалогічному дискурсі. В роботі висвітлюються прагматичний потенціал невербальної складової натякання, описуються основні типи невербальних індикаторів (просодичні, кінетичні, проксемічні), визначається їх роль, функції та частотність у реалізації мовленнєвого акту натякання. Показано, яким чином невербальні індикатори здатні забезпечити його вдалість. The article focuses on specific character of nonverbal indicators of speech act of hinting in modern German dialogical discourse. The paper investigates pragmatic potential of nonverbal component in speech act of hinting, describes main types of nonverbal indicators (prosodic, kinetic, proxemic), defines their role, functions and frequency of occurence in realization of speech act of hinting. The article shows in which way nonverbal indicators can secure its successful realization.

Опис

Олена Бєлозьорова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

мовленнєвий акт, натякання, діалог, дискурс, невербальні індикатори, speech act, hinting, dialogue, discourse, nonverbal indicators

Бібліографічний опис

Бєлозьорова О.М. Невербальні індикатори мовленнєвого акту натякання в сучасному німецькомовному діалогічному дискурсі / О.М. Бєлозьорова. – Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2011. – № 972. – С. 11-16