Засоби збалансованого використання агросфери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

збалансоване використання, агросфера, агрофітоценоз, баланс гумусу, рівні врожайності, фотосинтетично активна радіація, баланс поживних речовин

Бібліографічний опис

Гололобова О.О. Засоби збалансованого використання агросфери: методичні вказівки для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. О. Гололобова. – 2-ге вид перероб. та доп. − Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. − 64 с.