Розв’язання задач виробничої практики і підготовка звітної документації : навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

У посібнику сформульовані цілі виробничої практики студентів-магістрів. Наведені приклади типових задач для розв’язання (за вибором студента) протягом проходження виробничої практики, а саме: задачі дослідження систем звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь в часткових похідних, обробки і візуалізації «великих даних» (Big Data) у вигляді часових рядів, аналіз графічної інформації, розв’язання сучасних прикладних задач механіки рідин, аналіз біологічної, екологічної та медичної інформації. Обговорюються питання підготовки звіту і презентації з виробничої практики, а також підготовки наукової публікації за темою практики у вигляді тез доповідей конференції або статті у науковому журналі. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Прикладна математика»

Опис

Електронне навчальне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимі.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, виробничої практики, звітна документація, студенти-магістри, звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР), диференціальних рівнянь у часткових похідних (ДРЧП), «великі дані» (Big Data), часові ряди, графічна інформація, механіка рідин, аналіз біологічної інформації, аналіз екологічної інформації, аналіз медичної інформації, підготовка наукової публікації, тези доповіді конференції, статті у науковому журналі, динаміка епідемій, реологічних моделі, в’язкопружні тверді матеріали, в’язкопружні рідкі матеріали, реологічні параметри моделей, статистичний аналіз даних, обробка даних захворюваності на Covid-19, кореляційний аналіз, спектральний аналіз, кластерний аналіз, система кровообігу людини, аналіз реограм, аналіз гемодинаміки коронарних артерій, опорно-рухова система людини, аналіз зображень, складні геометричні структури, складні механічні структури, задачі обтікання аеродинамічних форм, пакет AnSys Fluent, прикладна математика

Бібліографічний опис

Розв’язання задач виробничої практики і підготовка звітної документації : навчально-методичний посібник / уклад. Н.М. Кізілова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 136 с.