Ділове спілкування та презентаційні навички : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

За програмою навчальної дисципліни методичні рекомендації містять перелік лекційних тем, інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських занять, критерії оцінювання проміжного та підсумкового контролю, схему нарахування балів, шкалу оцінювання, рекомендовану літературу. Методичне видання розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, ділове спілкування, презентаційні навички, особливості та види комунікації, вербальні та невербальні комунікації, оптимізація спілкування, структура ділового спілкування, особистість в діловому спілкуванні, психологічна структура особистості, практика ділового спілкування, ділові переговори, багатоаспектність ефективної презентації, вербальна складова презентації, невербальна складова презентації, планування, підготовка та проведення презентації, сварки, конфлікти, стреси в діловому спілкування, етика ділового спілкування, етикет в діловому спілкуванні, керівник-підлеглий, етика професійної поведінки керівника

Бібліографічний опис

Ділове спілкування та презентаційні навички : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. А.В. Бабічев, О.А. Фрідман. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 24 с.