Статистичні стандарти та класифікації : навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У посібнику викладені міжнародні підходи до стандартизації та класифікації статистичної інформації, знання яких необхідне для організації збору, обробки та поширення даних та матаданих, що забезпечує єдину методологію функціонування національних статистичних систем. Для економістів, викладачів, аспірантів, студентів (різних форм навчання) економічних факультетів ЗВО.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, статистичні стандарти, статистичні класифікації, напрями використання, цілі та функції, статистична діяльність, міжнародні організації, загальна статистична модель бізнес-процесу, GSBPM – Generic Statistical Business Process Model, наскрізні процеси управління, статистичні метадані, міжнародні стандарти, стандарт обміну даними і метаданими, глобальне статистичне співтовариство, SDMX Statistical Data and Metadata Exchange, стандарт обміну статистичними даними та метаданими, якість статистики, стандарти забезпечення, система статистичних класифікацій, класифікація статистичної інформації, міжнародна статистична класифікація, інтегрована система міжнародних статистичних класифікацій, гармонізація статистичних класифікацій, класифікації видів економічної діяльності, класифікації продукції, класифікації товарів, економічні категорії, національні рахунки, класифікація витрат за цілями, класифікація індивідуального споживання за цілями, класифікація інституціональних одиниць за секторами економіки, соціальна статистика, класифікація професій, класифікація статусу в зайнятості, класифікація освіти, Research Subject Categories::MEDICINE, міжнародна класифікація хвороб, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, міжнародна класифікація злочинів для статистичних цілей

Бібліографічний опис

Статистичні стандарти та класифікації : навчально-методичний посібник / Т.Г. Чала. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 164 с.