Напрями розвитку системи державного фінансового контролю в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державне управління: удосконалення та розвиток

Анотація

Запропоновано, з метою розвитку цілісності системи державного фінансового контролю, угрупування суб’єктів державного фінансового контролю за класифікацією в залежності від компетенції стосовно об’єктів контролю. Досліджено принципи функціонування механізму державного фінансового контролю зазначених в міжнародних актах. Показана необхідність розвитку незалежності Контрольно-ревізійного управління та розмежування з Рахунковою палатою здійснення контролю за виконанням видаткової та доходної частинах державного бюджету. Обґрунтована необхідність удосконалення діючого нормативно-правового механізму, що регулює державний фінансовий контроль в України, шляхом прийняття системотворного нормативного акту

Опис

Ознайомлення з дослідженнями теоретичних питань державного фінансового контролю та суб’єктів його здійснення як вітчизняних так і закордонних наукових джерел, а також з існуючими міжнародними, закордонними та українськими чинними нормативно-правовими актами, зокрема на рівні декларацій, рекомендацій, концепцій та стратегій, крім того, проектами законів, постанов, дозволило виявити відсутність цілісності в класифікації системи державного фінансового контролю. Система державного фінансового контролю в Україні функціонує згідно Конституції та чинного законодавства України, регламентується підзаконними актами, що розроблено за видами або формою здійснення відповідних повноважень, а також стандартам та методичним рекомендаціями з організації та проведення відповідного контролю. В той же час об’єктивно виникла потреба виробити та запропонувати комплексний підхід щодо формування системи державного фінансового контролю в Україні та зробити класифікацією суб’єктів державного фінансового контролю за ознаками компетенції стосовно об’єктів контролю.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, вищий державний фінансовий контрол, зовнішній державний фінансовий контроль, внутрішній державний фінансовий контроль, угрупування суб’єктів державного фінансового контролю, ілісність системи державного фінансового контролю, інститут контрлолю

Бібліографічний опис

Хмельков А. В. Напрями розвитку системи державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Хмельков // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2010. — № 1. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/i№dex.php?operatio№=1&iid=79. — Загол. з екрану.