Пропозиційні властивості дискримінаційних висловлень у сучасній німецькомовній пресі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена вивченню пропозиційних властивостей дискримінаційних висловлень у німецькомовному публіцистичному дискурсі на матеріалі сучасної преси. Надається визначення пропозиції з точки зору об’єктивістського та суб’єктивістського підходів, розглядаються різновиди пропозицій. В пропозиціях дискримінаційних висловлень на позначення концепту ІНОЗЕМЕЦЬ зафіксовано суб’єктний, об’єктний, локативний та каузативний аргументи. Для дискримінаційних висловлень корпусу пропонуються формули пропозицій та базові формули, які складають їх основу. Статья посвящена изучению пропозиционных особенностей дискриминационных высказываний в немецкоязычном публицистическом дискурсе на материале современной прессы. Дается определение пропозиции с точки зрения объективистского и субъективистского подходов, рассматриваются ее типы. В пропозициях дискриминационных высказываний для обозначения концепта ИНОСТРАНЕЦ зафиксированы субъектный, объектный, локативный и каузативный аргументы. Для дискриминационных высказываний корпуса предлагаются формулы пропозиций и базовые формулы, которые составляют их основу.

Опис

Ключові слова

аргумент, дискриминация, пропозициональная формула, пропозиция, аргумент, дискримінація, пропозиційна формула, пропозиція

Бібліографічний опис

Голуб І.О. Пропозиційні властивості дискримінаційних висловлень у сучасній німецькомовній пресі / І.О. Голуб // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.