Институт эмансипации несовершеннолетнего лица

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розгон Ольга Володимирівна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В. Н. Каразина

Опис

Ключові слова

эмансипация, дееспособность, несовершеннолетний, брак, возраст, представительство, emancipation, capacity, minor, marriage, age, representation

Бібліографічний опис

Розгон О.В. Институт эмансипации несовершеннолетнего лица / Ольга Володимирівна Розгон // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 411–414