Криза людського капіталу: шляхи подолання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

освітня система, ВНЗ, ініціатива, Україна, людський потенціал

Бібліографічний опис

Зирянов Вячеслав. Криза людського капіталу: шляхи подолання / Вячеслав Зирянов // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник наукових тез учасників VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2008 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – С. 125