Reproducing poetic text implicatures

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Тези доповідей ІХ наукової конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу"

Опис

Ключові слова

implicature, conversational implicatures, conventional implicatures

Бібліографічний опис

Bezugla L. Reproducing poetic text implicatures / L. Bezugla // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доп. ІХ наук. конф. з міжнародною участю, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 12–14.