Contributors to sociology. (Про тих, хто зробив визначний внесок у розвиток соціології)

Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У навчальному посібнику надаються автентичні англомовні матеріали, присвячені постатям світового масштабу, які зробили видатний внесок у розвиток соціології. Численні завдання сприяють засвоєнню розвитку процедурних навичок та вмінь на базі англомовних текстів за фахом. Увага приділяється комунікативній спрямованості у розвитку вмінь професійно орієнтованого усного мовлення. Для студентів 1–3 курсів та магістрантів соціологічного факультету, а також студентів і магістрантів інших гуманітарних спеціальностей. Також навчальний посібник може бути використаний студентами інших спеціальностей і факультетів, бакалаврами, магістрами, аспірантами та викладачами інших гуманітарних дисциплін.

Опис

Ключові слова

contribution, sociology, develop a theory, concept, навчальний посібник, соціологія, Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Sigmund Freud, Emile Durkheim, Georg Simmel, George Herbert Mead, Max Weber, Robert Park, Pitirim A. Sorokin, Alfred Schutz, Robert K. Merton, Charles Wright Mills, Peter Blau, Talcott Parsons, Erving Goffman, Michel Foucault, Peter Berger, Pierre Bourdieu, Immanuel Wallerstein, Anthony Giddens

Бібліографічний опис

Ткаля І.А. Contributors to sociology. (Про тих, хто зробив визначний внесок у розвиток соціології) / І. А. Ткаля. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 172 с.