Статистика фінансів: Навчально- методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-06-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичний посібник розкриває механізм організації та методологію статистики фінансів у відповідних інституціях з урахуванням вимог ринкової економіки. В посібнику освітлені не тільки такі методологічні питання, як предмет, метод і завдання курсу, але і система статистичних показників, що використовуються в статистиці фінансів, їхній зміст і застосування на даному етапі. Для більш ефективного засвоєння матеріалів посібник містить структурно-логічні схеми, таблиці, також навчальний тренінг для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Видання призначено для студентів, аспірантів та викладачів усіх економічних спеціальностей, а також фахівців зі статистики, працівників підприємницьких і фінансових структур

Опис

Ключові слова

Статистика, аналіз, статистичні методи, державні фінанси, грошовий обіг, ощадна справа, фінанси підприємств

Бібліографічний опис