Маркетинг во внешнеэкономической деятельности Китая

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетинг во внешнеэкономической деятельности, внешнеэкономическая деятельность Китая, Китай

Бібліографічний опис

Хао Ань. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности Китая / Ань Хао // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.