Вступ до соціології : Навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Навчальний посібник підготовлений у відповідності до програми навчального курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи» та складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям цього курсу. Завдяки цим розділам автор вводить читача у світ соціології, розкриваючи специфіку соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів, об’єкт та предмет соціології, її функції, структуру, методи дослідження, роль у розвитку сучасного українського суспільства. Велика увага приділяється історії світової та вітчизняної соціології, її основним персоналіям, етапам розвитку. У посібнику представлено тематичний план та програму курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи», запитання для самоконтролю знань, список обов’язкової та додаткової літератури, а також порядок нарахування балів за шкалою ECTS та національною шкалою. Пропонований посібник може використовуватися для самостійного опанування програми курсу. Для викладачів та студентів соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України і всіх, кого цікавить соціологія.

Опис

Ключові слова

соціологія, соціальна робота

Бібліографічний опис

Сокурянська Л.Г. Вступ до соціології : Навчальний посібник / Л.Г. Сокурянська. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 206 с.