Міжнародні організації в галузі транспорту: сучасний стан та перспективи розвитку у ХХI столітті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

В сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації світового господарства можна спостерігати дві тенденції, перша з яких – розширення міжнародного співробітництва в різноманітних галузях, спектру використання досягнень та технологій зарубіжних партнерів. Друга тенденція стосується посилення залежності національних економік взагалі і окремих галузей господарства зокрема від тенденцій розвитку сфери транспортних послуг. Міжнародні організації у сфері транспорту виступають як суб’єкти світового господарства і їх діяльність носить більш декларативний, дорадчий характер [2].

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, міжнародні організації в галузі транспорту, норвезько-українська конференція

Бібліографічний опис

Борзенкова К.А. Міжнародні організації в галузі транспорту: сучасний стан та перспективи розвитку у ХХI столітті [Електронний ресурс] / К.А. Борзенкова // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.