Когниция, коммуникация, дискурс. Направление «Филология». № 13

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України та Німеччини в області когнітивно-дискурсивного аналізу, когнітивної прагматики і прагмастилістики, лінгвосинергетики, лінгвістики тексту на матеріалі політичних концептів англійської та арабської мов; німецьких текстів, в тому числі, жанрів малих форм. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.

Опис

Ключові слова

когніція, комунікація, дискурс, філологія, cognitive semantics, КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МЕТАТЕКСТ, Sharia concepts, КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ НЮАНСЫ, КОГНИТИВНАЯ СЕМАНТИКА, ПРАГМАСТИЛИСТИКА, ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА, когниция, коммуникация, cognition, communication, discourse

Бібліографічний опис

НАУКОВЕ ВИДАННЯ КОГНІЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, ДИСКУРС. Міжнародний електронний збірник наукових праць. 2016, № 13. Напрямок «Філологія». Російською, українською, англійською, німецькою, арабською мовами.