Психологічні особливості відношення батька як чинник формування статеворольової “Я”-концепції у дівчат-підлітків

Ескіз недоступний

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків ТОВ "Рейтинг"

Анотація

Барінова Н.В. Психологічні особливості відношення батька як чинник формування статеворольової Я- концепції у дівчат-підлітків. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, - Харків, 2006. В роботі представлені результати дослідження впливу фігури батька на особливості статеворольового розвитку дівчат-підлітків. Проблема розглянута в контексті положень статеворольової теорії О.С. Кочаряна. Показана значимость емоційного залучення батька до виховання доньки для становлення її статеворольової Я-концепції. Якість батьківського ставлення є значимим чинником формування соціогенної маскулінності/фемінінності. За результатами дослідження розроблена програма тренінгу ґендерної ідентичності. Тренінг супроводжується реалізацією програми індивідуальної і сімейної корекції процесу статеворольового самовизначення дівчини; надано обґрунтування реалізації програми корекції статеворольової Я-концепції дівчат-підлітків з урахуванням відносин в діаді „батько-донька” або в тріаді "мати-батько-донька".

Опис

Ключові слова

статеворольова Я-концепція, дівчата-підлітки, стосунки „батько-донька”, сімейна структура, якість батьківського відношення

Бібліографічний опис

Барінова Н.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОШЕННЯ БАТЬКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ “Я”-КОНЦЕПЦІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія/ Наталія Вікторівна Барінова. - Харків, 2006. - 20 с.