Основи англо-українського кіноперекладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Навчальний посібник розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов, а також на фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння у галузі кіноперекладу. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи у галузі перекладу аудіо-медіальних текстів, стандартів субтитрування, лексикологічних та стилістичних аспектів перекладу, а також розвиток перекладацьких навичок та вмінь.

Ключові слова

кінопереклад

Бібліографічний опис

Основи англо-українського кіноперекладу : навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов / Т. Г. Лукьянова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 104 с.