Фінансове забезпечення та впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров’я в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті пропонується та обгрунтовується впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров'я при багатоканальному фінансуванні. Основою цього аналізу є співвідношення між ресурсами, процесами, продуктами та результатами/ефек-тивністю на шляху досягнення закладами охорони здоров'я цілей. Також пропонується аналіз впливу цієї діяльності (або бездіяльності) на вирішення суспільно важливих проблем збереження здоров'я населення.

Опис

Ключові слова

фінансування охорони здоров'я, аудит ефективності, економічність, ефективність, результативність

Бібліографічний опис

Портна О.В. Фінансове забезпечення та впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров’я в Україні / Портна О.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 869. Економічна серія. – С. 210-221.