Теоретико-методологічний аналіз доброчинності як соціального явища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

критика негативістська, критика етична, структурний функціоналізм, критика утилітаристська

Бібліографічний опис

Єсіна Олена. Теоретико-методологічний аналіз доброчинності як соціального явища / Олена Єсіна // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 13 – 15 квітня 2009 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – C. 93-94