Сучасні інтеграційні процеси в системі міжнародних економічних відносин:особливості таперспективи розвитку на прикладі АТЕС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

сучасні інтеграційні процеси, міжнародні економічні відносини, АТЕС, Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво

Бібліографічний опис

Петрова Ю.І. Сучасні інтеграційні процеси в системі міжнародних економічних відносин:особливості таперспективи розвитку на прикладі АТЕС / Петрова Ю.І. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.