Художні феномени в історії та сучасності («Географічний простір і художній текст»): тези доповідей міжнародної наукової конференції (7 ; 2021 ; Харків)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У збірнику представлені тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої проблемам літературознавства, лінгвістики, перекладознавства, методики викладання іноземних мов і літератур. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. За зміст та достовірність фактів, викладених у тезах, відповідальність несуть автори. Усі тези перевірено на наявність текстових запозичень за допомогою системи StrikePlagiarism.com.
The collection presents abstracts of report of the International scientific conference devoted to the problems of literary criticism, linguistics, translation studies, methods of teaching foreign linguagues and literatures. For researches, teachers, graduate students, students of philological programs. The authors are responsible for the content and accuracy of the facts set forth in the abstracts. All abstracts were tested for plagiarism through the StrikePlagiarism.com.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, літературознавство, лінгвістика, перекладознавство, методики викладання іноземних мов, методики викладання іноземних літератур, iterary criticism, linguistics, translation studies, methods of teaching foreign linguagues, methods of teaching foreign literatures

Бібліографічний опис

Художні феномени в історії та сучасності («Географічний простір і художній текст») = Literary phenomena in history and modernity («Geographical space and literary text») : міжнародна наукова конференція (7 ; 2021 ; Харків) : тези доповідей. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. – 138 с.