Константи дисоціації оцтової, 1-пропанової, 1-бутанової, 1-пентанової, 1-гексанової, моно- та трихлороцтової кислот у міцелярних розчинах додецилсульфату натрію та бридж 35

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Визначено константи дисоціації оцтової, 1-пропанової, 1-бутанової, 1-пентанової, 1-гексанової кислот у водних розчинах та міцелярних розчинах додецилсульфату натрію та Бридж 35 за різних концентрацій поверхнево-активної речовини, а також моно- та трихлороцтової кислот у присутності до- децилсульфату натрію. Проаналізовано вплив природи та концентрації поверхнево-активної речовини на показники «уявних» констант дисоціації кислот. Розраховано константи зв’язування молекулярних форм карбонових кислот міцелами додецилсульфату натрію.

Опис

Ключові слова

константа дисоціації, міцелярний розчин, ПАВ, додецилсульфат натрію, Бридж 35, аліфатичні карбонові кислоти

Бібліографічний опис

Константи дисоціації оцтової, 1-пропанової, 1-бутанової, 1-пентанової, 1-гексанової, моно- та трихлороцтової кислот у міцелярних розчинах додецилсульфату натрію та бридж 35 / O.П. Бойченко, В.В. Гаджерига, В.В. Марков та ін. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 820. Сер. : Хімія. – Вип. 16(39). – С. 175 – 182.