The experience of stress and fear of students-IDPs

Ескіз недоступний

Дата

2017-09-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

The aim was to identify which psychological state experience students – internally displaced persons (IDPs), particularly how they feel fears and stress in compare with the control group (ordinary students). In the study were involved 63 students of classical university of 1-4 years of studying of different faculties. Experimental group included 35 students which were displaced from Anti-Terrorist Operation Zone (10 males and 25 females) and control group included 28 ordinary students (13 males and 15 females). The mental state of students-IDPs can be characterized by worse features than state of ordinary students, which manifested in a greater tendency to experience fears and less resistance to stress because of experienced traumatic events. The students-IDPs’ severity of PTSD symptoms are connected with their level of fears, unlike the PTSD symptoms severity of the ordinary students which are associated with their experience of actual stressful events. PTSD symptoms of the students-IDPs have not reached clinically meaningful level that can be explained by quite affluent conditions in the new region where they resettled, and the perspectives of studying at the prestigious university, in which they were accepted.

Опис

ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСУ ТА СТРАХІВ У СТУДЕНТІВ – ВПО. Луценко О.Л., Цапкова А.С.Метою статті було виявлення в якому психологічному стані знаходяться студенти – внутрішньо переміщені особи (ВПО), зокрема, як вони переживають стрес та страхи у порівнянні з контрольною групою (звичайними студентами). В дослідженні взяли участь 63 студенти класичного університету 1-4 курсів різних факультетів. Експериментальна група включала 35 студентів, які виїхали з Зони Антитерористичної Операції (10 чоловіків та 25 жінок), та контрольна група включала 28 звичайних студентів (13 чоловіків та 15 жінок). Психічний стан студентів-ВПО характеризується гіршими рисами, ніж стан звичайних студентів, що проявилося в більшій схильності відчувати страхи та меншій стресосійкості через пережиті травматичні події. Важкість симптомів ПТСР у студентів-ВПО пов’язана з їх рівнем страхів, на відміну від важкості симптомів ПТСР у звичайних студентів, яка у них пов’язана з досвідом актуальних стресових подій. Симптоми ПТСР у студентів-ВПО не досягають клінічно значущого рівня, що може бути пояснено достатньо благополучними умовами регіону, куди вони переселилися, та перспективами навчання в університеті, куди вони були прийняті.

Ключові слова

psychology, internally displacement persons, students, fears, PTSD, stress events

Бібліографічний опис