Функціонування власних назв у кінокритичному дискурсі: «чиста» номінація і прецедентність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті обґрунтовується використання власних назв у кінокритичному дискурсі у функції прецедентних імен, акцентується на тому, що наявність оцінного значення у структурі номена актуалізує прецедентність імені. Подано дефініції термінів «чиста» номінація і «чистий» номен. Пояснююються причини апелювання до прецедентних імен і «чистих» номенів у текстах кінокритики. В статье обосновывается использование имён собственных в кинокритическом дискурсе в функции прецедентных имён, акцентируется на том, что наличие оценочного значения в структуре номена актуализирует прецедентность имени. Даны определения терминов «чистая» номинация и «чистый» номен. Объясняются причины апеллирования к прецедентным именам и «чистым» номенам в текстах кинокритики. The article grounds on a usage of proper names in the cinemacritical discourse as a precedent names, attended that availability in the structure of names some axiological meanings actualizated the name precedenting. Also in the article gives a definitions of “pure” name and nomination, gives an explanation of appealing causes to a precedent and “pure” names in the cinemacritical texts.

Опис

Гарюнова Юлія Олегівна, аспірантка кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

прецедентність, прецедентне ім’я, «чиста» номінація, «чистий» номен, оцінне значення, кінокритичний дискурс

Бібліографічний опис

Гарюнова Ю.О. Функціонування власних назв у кінокритичному дискурсі: «чиста» номінація і прецедентність / Ю.О. Гарюнова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.